Najlepsze praktyki zapobiegania lub zmniejszania zakłóceń elektromagnetycznych.

Zarządzanie zakłóceniami elektromagnetycznymi obejmuje wiele różnych rozwiązań zarówno po stronie nadajnika, jak i urządzenia.
Czasami może to być tak proste, jak poruszanie się urządzeń, więc między źródłem a odbiornikiem jest więcej miejsca, a nawet obracanie jednego urządzenia może załatwić sprawę.

Chociaż powyższe poprawki można wykonać samemu, lepsze rozwiązanie w tym przypadku obejmuje właściwe zaprojektowanie całego sprzętu w celu zminimalizowania emisji lub zmniejszenia podatności sprzętu na zakłócenia zewnętrzne.

Istnieją trzy różne metody redukcji #EMI: filtrowanie, uziemienie i ekranowanie, o których opowiemy w kolejnej publikacji.

#Pakom zajmuje się przetwarzaniem szerokiej gamy materiałów EMI takich jak: folie miedziane i aluminiowe, tkaniny metalizowane, elastomery przewodzące, pianki przewodzące oraz taśmy/kleje transferowe . W zależności od złożoności aplikacji, Pakom może również stworzyć część z wielu warstw cienkich materiałów przewodzących, która spełniają odpowiednie wymagania w zakresie ekranowania i pochłaniania EMI.

#Adhesives #PrivateLabel #foam #MRO #UR #electronics #converter #industrial #innovation #automation #machinelearning #Converting #AdhesiveTapes