Kategoryzacja różnych typów zakłóceń elektromagnetycznych według ich przepustowości.

𝗪𝗮̨𝘀𝗸𝗼𝗽𝗮𝘀𝗺𝗼𝘄𝗲:
Formą wąskopasmowego EMI⚡️ są fałszywe sygnały spowodowane intermodulacją i innymi formami zniekształceń w nadajniku, takim jak telefon komórkowy lub router Wi-Fi. Te fałszywe sygnały pojawią się w różnych punktach widma i mogą powodować zakłócenia dla innego użytkownika widma radiowego. W związku z tym te fałszywe sygnały muszą być utrzymywane w ścisłych granicach.

𝗦𝘇𝗲𝗿𝗼𝗸𝗼𝗽𝗮𝘀𝗺𝗼𝘄𝘆:
Szum szerokopasmowy, składa się z zakłóceń EMI⚡️, które nie występują na pojedynczych częstotliwościach, zajmują one bowiem dużą część widma magnetycznego.
Ponadto istnieją w różnych formach i mogą pochodzić zarówno ze źródeł naturalnych, jak i wytworzonych przez człowieka. Najczęstsze przyczyny szerokopasmowych zakłóceń elektromagnetycznych to wyładowania łukowe w których iskra jest generowana w sposób ciągły lub wyładowania koronowe z linii energetycznych, które stanowią dużą część problemów związanych z zakłóceniami elektromagnetycznymi w sprzęcie do przetwarzania danych cyfrowych.

Naturalnie występujący szum szerokopasmowy może być odbierany przez Słońce☀️ – może on powodować prześwity w systemach telewizji satelitarnej, gdy Słońce☀️ pojawia się za satelitą🛰, a szum może maskować pożądany sygnał satelitarny. Na szczęście te odcinki trwają tylko kilka minut.

Istnieją różne metody zapobiegania i zmniejszania poziomu zakłóceń urządzeń elektronicznych, takie jak taśmy przewodzące. Dostępne w formie przewodzących folii z klejem. Sprawdzają się jako materiały ekranujące na stałe, jak i służące doraźnemu i tymczasowemu testowaniu EMC.

#Pakom zajmuje się przetwarzaniem szerokiej gamy materiałów EMI⚡️ takich jak: folie miedziane i aluminiowe, tkaniny metalizowane, elastomery przewodzące, pianki przewodzące oraz taśmy/kleje transferowe . W zależności od złożoności aplikacji, Pakom może również stworzyć część z wielu warstw cienkich materiałów przewodzących, która spełniają odpowiednie wymagania w zakresie ekranowania i pochłaniania EMI⚡️.

#Adhesives #PrivateLabel #foam #MRO #UR #electronics #converter #industrial #innovation #automation #machinelearning #Converting #AdhesiveTapes