Polityka prywatności2021-08-10T08:50:12+02:00

POLITYKA COOKIES

Co to jest plik cookie?

Pliki cookie to małe pliki przechowywane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w pliku cookie są ustawiane przez serwer i mogą być przez niego wykorzystywane za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę. Plik cookie można traktować jako kartę identyfikacyjną użytkownika Internetu, która informuje witrynę internetową o powrocie użytkownika. Pozwala to serwerowi na dostarczenie strony dostosowanej do konkretnego użytkownika lub sama strona może zawierać skrypt, który zna dane w pliku cookie i dzięki temu może przenosić informacje z jednej wizyty na stronie internetowej (lub powiązanej strony) do następnej.

Jaki jest cel plików cookie?

Pliki cookie przyspieszają i ułatwiają interakcję między użytkownikami a witrynami internetowymi. Bez plików cookie bardzo trudno byłoby stronie internetowej umożliwić odwiedzającemu zapełnienie koszyka lub zapamiętanie preferencji użytkownika lub danych rejestracyjnych w celu przyszłej wizyty. Witryny internetowe wykorzystują pliki cookie głównie dlatego, że oszczędzają czas i ułatwiają przeglądanie bardziej wydajne i przyjemne. Witryny internetowe często używają plików cookie w celu gromadzenia informacji demograficznych o ich użytkownikach Pliki cookie umożliwiają witrynom internetowym monitorowanie nawyków użytkowników w Internecie i profilowanie ich w celach marketingowych (na przykład, aby dowiedzieć się, którymi produktami lub usługami są zainteresowani użytkownicy aby móc wysyłać im reklamy ukierunkowane). Czas wygaśnięcia pliku cookie można ustawić podczas jego tworzenia. Domyślnie plik cookie jest niszczony po zamknięciu bieżącego okna przeglądarki,

POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu www.pakom.com.pl

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dostosowujemy się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) oraz ustawy polskiej z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:.

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Pakom Sp. z o. o. z siedzibą w Chwaszczynie (80-209) przy ul. Oliwskiej 108.
 2. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w systemie teleinformatycznym firmy Pakom Sp. z o.o.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych (imię, nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu) firmom spedycyjnym, celem realizacji wysyłek.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.
 9. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez Pakom Sp. z o. o. prosimy o kontakt mailowy z dpo@pakom.com.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem twoich danych osobowych podanych za pośrednictwem formularzy znajdujących się w witrynie www.pakom.com.pl jest Pakom Sp. z o.o., ul. Oliwska 108, 80-209 Chwaszczyno, NIP: PL 958-14-04-116. Podanie twoich danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej w tym wystawienia faktur, czy wysyłki towaru. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę w całości lub części. Przysługuje ci prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania z wyjątkiem tych, które są niezbędne do realizacji zleceń lub umowy. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem firm spedycyjnych, którym przekazane może być imię, nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu celem realizacji wysyłek. Twoje dane nie będą wykorzystywane na inne cele niż wskazałeś.

Źródło pozyskania Państwa danych.

Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Pakom Sp. z o.o., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Rodzaj przetwarzanych danych.

Pakom Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych:

 • dane kontaktowe (nazwa firmy, imię, nazwisko, adres firmy, telefon, mail)
 • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 • dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;

Cel przechowywania Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 • w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 • w celu zawarcia i wykonania umowy,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Pakom Sp. z o.o., np. wystawienia faktury lub rachunku,
 • w celu założenia i administrowania Państwa konta internetowego na stronie www.pakom.com.pl
 • w celach marketingowych produktów i usług, jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą.

Prawo autorskie

Ta strona jest zarządzana przez Pakom Sp. z o.o., który jest również wyłącznym właścicielem materiałów przedstawionych na tej stronie (www.pakom.com.pl). Ten materiał może być używany tylko do celów niekomercyjnych, ale musi zawierać wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności. Jakiekolwiek powielanie, dystrybucja lub inne wykorzystanie tego materiału jest zabronione. Pakom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści.

Zrzeczenie się

Pakom Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były zgodne z prawdą i aktualne. Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania. Pakom Sp. z o.o. nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane informacjami zawartymi na tej stronie. Pakom Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwe wirusy, które mogą zostać przeniesione z tej witryny i zaleca użytkownikom podjęcie odpowiednich środków ostrożności w celu skanowania w poszukiwaniu wirusów przed pobraniem z tej witryny.

Pakom Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za sporadyczne niedziałanie tej strony internetowej, możliwe niedokładności informacji ani za możliwe szkody spowodowane użyciem niedokładnych lub niekompletnych informacji. Pakom Sp. z o.o. ani żadna inna osoba prawna lub fizyczna, która uczestniczyła w tworzeniu tej strony internetowej, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z dostępu, wykorzystania lub niemożności wykorzystania informacji zawartych na tej stronie, ani za jakiekolwiek błędy lub braki w jej treści.

Ważność

Polityka prywatności w tej witrynie obowiązuje od 25 maja 1995 roku i może zostać zmieniona lub poprawiona w dowolnym momencie.

Jeśli uważasz, że ta witryna nie przestrzega podanej polityki informacyjnej, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail dpo@pakom.com.pl.

Przejdź do góry