EMI  #Electromagnetic #interference – Zakłócenia elektromagnetyczne mogą powstawać na wiele sposobów i pochodzić z wielu źródeł. Rodzaje zakłóceń elektromagnetycznych można podzielić na kategorie. Jednym ze sposobów kategoryzacji typu #EMI jest sposób jego ukształtowania:

✔️𝑍𝑎𝑘ł𝑜́𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒 𝑤𝑦𝑤𝑜ł𝑎𝑛𝑒 𝑧𝑎𝑟𝑜́𝑤𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜𝑠́𝑐́ 𝑐𝑧ł𝑜𝑤𝑖𝑒𝑘𝑎:
Ten typ zakłóceń elektromagnetycznych zwykle powstaje w innych obwodach elektronicznych, chociaż niektóre zakłócenia elektromagnetyczne mogą powstawać w wyniku przełączania dużych prądów itp.

✔️𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑛𝑖𝑒 𝑤𝑦𝑠𝑡𝑒̨𝑝𝑢𝑗𝑎̨𝑐𝑒 𝑧𝑎𝑘ł𝑜́𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒:
Ten rodzaj zakłóceń elektromagnetycznych może pochodzić z wielu źródeł – przyczyniają się do tego wyładowania atmosferyczne, zorze polarne, radiogalaktyki, szum kosmiczny.

Inną metodą kategoryzacji typu EMI jest czas trwania:

✔️𝑍𝑎𝑘ł𝑜́𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑐𝑖𝑎̨𝑔ł𝑒:
Ten typ zakłóceń elektromagnetycznych zwykle pochodzi ze źródła, takiego jak obwód, który emituje ciągły sygnał. Jednak szum tła, który jest ciągły, może powstawać na wiele sposobów, zarówno przez człowieka, jak i naturalnie.

✔️𝐻𝑎ł𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑤𝑦:
Ten rodzaj zakłóceń elektromagnetycznych może być wywołany przez człowieka lub wystąpić naturalnie. Błyskawica, ESD (ElectroStatic Discharge) i systemy przełączające przyczyniają się do szumu impulsowego, który jest formą EMI.

Istnieją różne metody zapobiegania i zmniejszania poziomu zakłóceń urządzeń elektronicznych, a #Pakom zajmuje się przetwarzaniem szerokiej gamy materiałów takich jak wysoce przewodzące tkaniny na bazie niklu, miedzi, srebrzonego poliestru lub nylonu owinięte na rdzeniu poliuretanowym. Uszczelki zapewniają doskonałe tłumienie EMI przy niskich siłach docisku, a my specjalizujemy się w ich produkcji. W zależności od złożoności aplikacji, możemy również stworzyć część z wielu warstw cienkich materiałów przewodzących, która spełniają odpowiednie wymagania w zakresie ekranowania i pochłaniania EMI.

#foam #MRO #UR #electronics #converter #industrial #innovation #automation #machinelearning