Co to są zakłócenia elektromagnetyczne?
Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI – #Electromagnetic #interference) to zjawisko, które występuje, gdy działanie urządzenia elektronicznego jest zakłócane przez pole elektromagnetyczne i zwykle ma miejsce, gdy urządzenie znajduje się w jego pobliżu, co powoduje zakłócenia widma częstotliwości radiowych. Można to również nazwać zakłóceniami o częstotliwości radiowej (RFI). EMI może pochodzić z różnych źródeł, zarówno naturalnych, jak i stworzonych przez człowieka, i może przybierać różne cechy zależne od swojego źródła, także od natury dowolnego mechanizmu, który powoduje zakłócenia.
W idealnym świecie nie byłoby zakłóceń elektromagnetycznych. Jest to niepożądany impuls w urządzeniu odbierającym sygnał. Zakłócenia elektromagnetyczne, #EMI są obecne we wszystkich dziedzinach elektroniki. Dzięki zrozumieniu źródła, metod sprzęgania i podatności urządzenia, poziom zakłóceń można zredukować do poziomu, w którym EMI nie powoduje nadmiernego pogorszenia wydajności. Istnieją różne metody zapobiegania i zmniejszania poziomu zakłóceń urządzeń elektronicznych, a my specjalizujemy się w ich redukcji.
#Pakom zajmuje się przetwarzaniem szerokiej gamy materiałów EMI takich jak: folie miedziane i aluminiowe, tkaniny metalizowane, elastomery przewodzące, pianki przewodzące oraz taśmy/kleje transferowe . W zależności od złożoności aplikacji, Pakom może również stworzyć część z wielu warstw cienkich materiałów przewodzących, która spełniają odpowiednie wymagania w zakresie ekranowania i pochłaniania EMI.

#foam #MRO #UR #electronics