Rozsądnie jest nie oceniać książki po okładce. Jednak rozsądnie jest również nie ignorować ważnych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, które znajdują się na wielu produktach, opakowaniach i pojemnikach transportowych.

Etykieta przemysłowa służy zupełnie innym celom niż standardowe etykiety znajdujące się na większości produktów konsumenckich i opakowaniach. Ważniejsze niż branding i estetyka w etykietach przemysłowych jest to, że zawierają krytyczne instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa (czasem ratujące życie). Dzięki postępowi technologii w druku i produkcji klejów, drukowane etykiety przemysłowe mogą być opłacalną alternatywą dla metalowych tabliczek znamionowych.

#labels #etykiety #przemysł #industry40 #Converting #machinelearning #automation #PrivateLabel #MRO #UR #electronics #converter #industrial #pakomlabels