Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa etykiet ostrzegawczych ! ⚠️🛑
Chcąc stworzyć etykietę bezpieczeństwa lub ostrzegawczą, musisz wziąć pod uwagę wpływ koloru i kształtu na jej odbiór.
Barwy oddziałują na nasze codzienne życie, a także na podświadomość każdego z nas.
Kolory na etykietach bezpieczeństwa powinny być jasne, jednoznaczne i dobrze widoczne. Nie musisz tego wymyślać, to już zostało opracowane przez Administrację Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) oraz American National Standards Institute (ANSI). Instytucje te stworzyły tabelę zawierającą kolory oznaczeń, które powinny znajdować się w miejscu pracy. Cel był jeden usystematyzowanie zasad tworzenia etykiet bezpieczeństwa.
Symbole i kształty są innymi istotnymi elementami projektu etykiety. Weźmy za przykład ośmiokątny kształt znaku stopu, który informuje kierowców o konieczności zatrzymania się. Jest to znak powszechny, uniwersalny, zrozumiały dla wszystkich. Wygląd etykiet bezpieczeństwa zawiera podobne informacje. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opracowała symbole,
które przekazują czytelną informacje, gdy słowa nie są wystarczające lub gdy tekst etykiety jest w obcym dla nas języku. Na przykład żółte trójkąty z wykrzyknikami w środku oznaczają ostrzeżenie przed grożącym nam niebezpieczeństwem.