Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty (szacowanie wartości zamówienia) na dostawę i montaż maszyny produkcyjnej dla firmy Pakom Sp. z o.o w celu oszacowania wartości zamówienia do przeprowadzenia procedury konkurencyjności. / We ask to submit an offer (estimating the value of the order) for the delivery and assembly of a production machine for Pakom Sp. z o.o. to estimate the value of the contract to conduct the competitive procedure.

2018-03-21-szacowanie-maszyna

2018-03-21-szacowanie-maszyna-EN