🆗 Kolejnymi etapami przygotowania powierzchni pod klej taśmy VHB czy każdej innej jest sprawdzenie tekstury, na którą chcemy nakładać taśmę.
✅Sprawdź teksturę powierzchni!
Powierzchnie szorstkie, porowate lub włókniste sprawiają najwięcej kłopotów w nakładaniu na nie taśmy 3M VHB. Ale jeśli nie masz lepszego rozwiązania niż taśma VHB, będziesz potrzebować dodatkowego etapu przygotowania – uszczelnienia. Pomoże to ujednolicić powierzchnię, aby zwiększyć siłę wiązania.
Powszechnymi materiałami uszczelniającymi są farby, lakiery i inne twarde powłoki powierzchniowe.
✅ Sprawdź rodzaj powierzchni hydrofilowych – (kochających wodę)
Powierzchnia wilgotna lub o dużej wilgotności wpływa na trwałość wiązania kleju.
Para wodna osłabia wiązanie taśmy i siłę przylegania.
🎯 Wskazówka 1: Użyj roztworów alkoholu do osuszenia i oczyszczenia powierzchni, następnie możesz użyć środka suszącego, aby zmniejszyć podatność powierzchni na chłonięcie wody. Środki suszące nie powinny ulegać zbrylaniu lub rozpływać się.