Łódź też się ucieszyła z pomocy jaką otrzymała 😍
A my cieszymy się że mogliśmy pomóc 👍
Wojewódzki Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.