PROJEKTY EU

Ogłoszenie z dnia 2018-05-23

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty (szacowanie wartości zamówienia) na zakup instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w celu oszacowania wartości zamówienia do przeprowadzenia procedury konkurencyjności.

2018-05-23 Szacowanie wentylacja

Ogłoszenie z dnia 2018-03-21

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty (szacowanie wartości zamówienia) na dostawę i montaż maszyny produkcyjnej dla firmy Pakom Sp. z o.o w celu oszacowania wartości zamówienia do przeprowadzenia procedury konkurencyjności. / We ask to submit an offer (estimating the value of the order) for the delivery and assembly of a production machine for Pakom Sp. z o.o. to estimate the value of the contract to conduct the competitive procedure.

2018-03-21 Szacowanie maszyna (wersja PL)

2018-03-21 Szacowanie maszyna (wersja EN)

Ogłoszenie z dnia 2018-03-12

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty (szacowanie wartości zamówienia) na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu skośnym i dachu płaskim budynku usługowo-produkcyjnego z częścią magazynową  należącego do firmy Pakom Sp. z o.o w celu oszacowania wartości zamówienia do przeprowadzenia procedury konkurencyjności. 

2018-03-12 Szacowanie fotowoltaika