Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4

Identyfikacja środków trwałych

PEWNE OZNAKOWANIE IDENTYFIKACJA

Każdemu obiektowi wprowadzonemu do ewidencji środków trwałych należy nadać numer inwentarzowy, który na obiekcie powinien zostać uwidoczniony w sposób trwały (np. w postaci tabliczki, kodu kreskowego, lub innego trwałego oznaczenia). Takie oznakowanie ma służyć przeprowadzeniu rzetelnej inwentaryzacji.

MEDYCYNA

Korzystając z produktów, takich jak etykiety samoprzylepne, personel medyczny może łatwo śledzić wykorzystanie aktywów, określonych narzędzi oraz leków stosowanych u jednego pacjenta i ponownie zamówić materiały w łatwy sposób.

INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Instytucje te mają szeroką gamę aktywów, które muszą być śledzone i zarządzane. Wszelkie stoły, ławki, krzesła czy książki mogą być łatwo poddane procesowi inwentaryzacji dzięki etykiecie z przypisanym kodem kreskowym dla każdego przedmiotu.

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

Kontrola stanów magazynowych jest podstawą funkcjonowania każdego magazynu. Etykiety stosowane do oznakowania towaru, gwarantują skuteczną identyfikację, kontrolę przepływu towarów na magazynie.

GOSPODARKA NARZĘDZIOWA

Narzędzia narażone na trudne warunki atmosferyczne, chemikalia i czynniki szkodliwe. Tylko etykiety foliowe przygotowane pod tym kątem są w stanie wytrzymać wszelkie trudności, a dzięki temu, umożliwiają ponowną identyfikację narzędzi.

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Etykiety do oznaczania środków trwałych polegają głównie na oznaczaniu maszyn i urządzeń. Tak oznaczone środki trwałe, gwarantują realizowane terminy kontroli narzędzi i maszyn, lepsze zarządzanie procesem zamówień, wydania czy zwrotu przez pracowników.

Powrót do portfolio