POLIESTER VS POLIWĘGLAN PART 3
• WŁAŚCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE
Wytrzymałość dielektryczna poliestru jest nieco większa niż poliwęglanu – 21 KV w porównaniu do 18 KV przy grubości folii 10 milicali. Jednak dostępność poliwęglanu w wielu wariantach grubości i tekstury pozwala na lepszą ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
• ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
Poliester jest nieco trudniejszy do zarysowania niż Poliwęglan.
• ODPORNOŚĆ CIEPLNA I SPALANIE
Panele poliwęglanowe są trudnopalne, dlatego można je stosować w branżach, w których potrzebne jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe, takich jak lotnictwo . Poliester może wytrzymać wyższą temperaturę do 302º F, ale jest łatwopalny. Poliwęglan wytrzymuje 275º F ale jest trudnopalny, nie kapie stopionym materiałem oraz spełnia test pionowego spalania posiadając klasę palności V0 (wybrane poliwęglany).
• CENA
Jest to najczęściej zadawane pytanie przy ustalaniu różnicy. Różnica kosztów między tymi dwoma jest minimalna, tak że ​​zazwyczaj nie wpływa na decyzję. Jednak technicznie rzecz biorąc poliwęglan ma nieznacznie niższą cenę. Oczywiście wyjątki są wszędzie i tu również mamy taki. Cena poliestru w zależności od parametrów i potrzebnego zastosowania może wzrosnąć dwukrotnie.